0 товаров.
0 800 20-42-42 горячая линия и консультации 9:00 - 18:00
выходные дни: суббота - воскресенье
Сравнение:

Особливості взаємодії макро- і мікроелементів між собою

Недостача або надлишок одного з макро- або мікроелементів обмежує урожайність і не дозволяє рослині правильно використовувати інші елементи живлення.

Такі взаємовідносини макро- і мікроелементів в процесах життєдіяльності рослин проявляється у вигляді антагонізму та синергізму.

 

Антагонізм - виникає тоді, коли надлишок одного елемента інгібує (зменшує поглинання) інші.

Синергізм - коли один елемент стимулює поглинання інших елементів рослиною.

 

 

Ось деякі приклади антагонізму макро- і мікроелементів:

 • Висока кількість N (азоту) зменшує поглинання P (фосфору), К (калію), Mg (магнію), Mn (марганцю), Zn (цинку), Cu ( міді). Хоча, при цьому прямим антагоністом його вважати не можна — скоріше, він займає нейтралітет;
 • Надмірна кількість Р (фосфору) зменшує поглинання катіонів, як Fe (залізо), Mn (марганець), Zn (цинк) і Cu (мідь);
 •  Надмірна кількість К (калію) зменшує поглинання Mg (магнію) в більшій мірі і Ca (кальцію) в меншій мірі;
 •  Надмірна кількість Ca (кальцію) знижує поглинання К (калію), Mg (магнію), Fe (заліза). Це, можна прослідкувати на тих полях, де одночасно проводять вапнування і внесення калійних добрив, тобто внесений калій рослиною засвоюватися не буде;
 •  Mg (магній) є антагоністом калію
 •  Надмірна кількість Fe (заліза) знижує поглинання Zn (цинку);
 •  Надлишок Zn (цинку) погіршує доступність Mn (марганцю);
 •  Мо (молібден) є антагоністом міді.

 

Основні приклади синергізму елементів:

 

 •  Достатня кількість N (азоту) забезпечує оптимальне поглинання K (калію), а також P (фосфору), Mg (магнію), Fe (заліза), Mn (марганцю) і Zn (цинку) з ґрунту;
  •  Достатній рівень Cu (міді) і B (бору) в ґрунті покращує поглинання N (азоту);
  •  Оптимальне кількість Мо (молібдену) підвищує засвоюваність культурами N (азоту), а також збільшує поглинання Р (фосфору);
  •  Достатня кількість Ca (кальцію) і Zn (цинку) покращують засвоєння P (фосфорa) і K (калію);
   •  Оптимальний рівень S (сірки) підвищує поглинання Mn (марганцю) і Zn (цинку);
 •  Достатня кількість Mn (марганцю) збільшує поглинання Cu (міді).

 

Крім цих двох груп елементів (антагоністів і синергістів) виділяють ще третю групу, куди входять елементи, що блокують дію один одного.

Наприклад: ‑ присутність в розчині Cu (міді) і Ca (кальцію) призводить до поглинання рослиною лише одного з цих компонентів, а фосфор не можна одночасно вносити із кальцієм, залізом, марганцем та цинком вони блокують один одного.

Надалі розглянемо, як впливають інші чинники на засвоєння та доступність елементів живлення культурі.


Notice: Undefined index: mobile_apps in /home/agrosfer/public_html/var/themes/defaultm/design/layout/layout.phtml on line 155
ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Перейти на сайт