0 товаров.
0 800 20-42-42 горячая линия и консультации 9:00 - 18:00
выходные дни: суббота - воскресенье
Сравнение:

Амінокислоти – тільки за!

Тому, що за умов стресу в рослині в тій чи іншій мірі порушується робота генів, що впливають на синтез білків, зокрема й на фотосинтез. В свою чергу рослина, намагаючись зберегти свою життєздатність, закриває продихи, уповільнює дихання та поступово припиняє ростові процеси та процеси розвитку генеративних органів, а якщо дана ситуація припадає на фази закладання врожаю, то звичайно ж, урожай буде набагато нижчий від потенційно можливого, закладеного генетиками.

 

Значну роль в подоланні негативних наслідків небажаних явищ, а саме температурного, водного, світлового, гербіцидного стресу тощо, відіграють амінокислоти. В рослині амінокислоти утворюються в результаті фотосинтезу або діяльності кореневої системи та приймають участь як у ростових процесах, тобто формуванні клітин, так і у синтезі білку, якісний і кількісний склад якого і визначає стресостійкість рослини протягом всієї вегетації. Кожна з 20 найважливіших амінокислот, що продукується в рослині, має свою функцію та відповідає за певний процес. Так, за ріст та розвиток кореневої системи відповідає  аргінін, а аспарагінова і глютамінова кислоти служить іншим амінокислотам будівельним матеріалом; за посухостійкість відповідають аланін, пролін, лізин, ізолейцин та лейцин, а такі амінокислоти як серин та терозин посилюють жаростійкість; є амінокислоти, що відповідають за синтез хлорофілу, обміну та засвоюваності мікроелементів, запилення, проростання пилку, проростання насіння і т.д., тому важко переоцінити їх значення, особливо за умов стресу.

 

Контролювати рівень амінокислот в організмі рослини в умовах стресу можливо шляхом проведення позакореневих підживлень препаратами, що містять в своєму складі амінокислоти. В такому разі і так виснажена рослина не затрачає ресурси для їх продукування з макро- та мікроелементів, а отримуючи їх напряму з препаратів відразу спрямовує їх до білкової та ферментативної складової. Такими препаратами є Аміно Фреш®, Мікс Фреш®, що застосовуються в нормі від 0,5 л,кг/га до 1,0 л,кг/га  та Флорід Фреш® - з нормою 0,2-0,4 кг/га від компанії Agrosfera.

 

Дані препарати мають у своєму складі до 150 г/кг,л амінокислот серед яких особливо цінним є аспарагін, що виступає важливою ланкою в азотному живлені, являючись по суті резервом азоту в рослині, аргінін - здатний підсилювати дію регуляторів росту за рахунок прекурсу поліамінів та триптофан, який в умовах стресу, стимулюючи ріст меристеми, виключає затримку рослин в рості. Крім того до складу препаратів входять синтетичні аналоги природніх регуляторів росту як надземної частини так і кореневої системи. Скажімо, кислоти - бурштинова (приймає участь у клітинному диханні, покращує стійкість рослин до хвороб, а також холодо- та посухостійкість) та індолілмасляна (є аналогом природніх ауксинів і цитокінінів, покращує ріст кореневої системи); солі гумінових та фульвових кислот (покращують активізацію мінерального живлення та імунної системи та забезпечують детоксикацію організму рослин), гібереліни (стимулюють ріст і розвиток рослин), екстракти морських водоростей (підвищують стійкість рослин до ушкоджень шкідниками та хворобами, а також здійснюють функцію природного фільтру), а також макро- та мікроелементи в хелатній формі, де хелатуючим агентом виступає EDTA. В свою чергу, це дає можливість засвоювати елементи живлення не тільки через листок, а й через кореневу систему.

 

Дані препарати досить успішно використовують с/г виробники України. Зокрема препарат Мікс Фреш® успішно використовувався в 2018 році на посівах соняшнику в ПНВФ «Юніс» с.Великі Єрчики Сквирського району Київської області. Агроном господарства Олександр Володимирович пригадує, що препарат застосовували по стресуючих рослинах в закладці з препаратами  інших відомих виробників.

 

 «Після застосування препарату в нормі 0,5 кг/га, рослини швидко вийшли зі стану стресу, відновивши вегетацію», - зазначив Олександр Володимирович.

 

Отже, виробничий рік продовжується, а разом з тим, нажаль, можливі різного роду стресові ситуації, що будуть впливати на кількість та якість врожаю. Та з будь-якої ситуації можна знайти правильний вихід, і в цьому Вам можуть допомогти препарати належної якості від компанії Agrosfera.

 

 

 

 

Петро Шевчук, науковий співробітник з агрономії компанії Agrosfera

-->
ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Перейти на сайт