0 товаров.
0 800 20-42-42 горячая линия и консультации 9:00 - 18:00
выходные дни: суббота - воскресенье
Сравнение:

Цікаві факти про елементи живлення, як вони потрапляють в рослини

Рослини належать до автотрофних організмів, тобто, засвоюють мінеральні солі, воду, вуглекислий газ та синтезуютьз них органічні речовини. Все це проходить завдяки живленню, як повітряному так й кореневому.

 

Тобто, живлення надходить у рослину через листок (процеси фотосинтезу, позакореневе живлення, опади та ін) так і через ґрунт (наявність доступних елементів живлення, температура, вологість та ін.).

 

Але надходження мінеральних речовин у рослини лімітує багато чинників. Рослини через листки засвоюють 95 % і більше вуглецю. Крім того, вони можуть засвоювати внаслідок позакореневого живлення із водних розчинів зольні елементи, азот, сірку і інші макро і мікроелементи. Проте основна кількість елементіві води надходить у рослину з ґрунту через кореневу систему. Отже, добрива позитивно діють на розвиток кореневої системи.

 

Залежно від біологічних особливостей та умов вирощування рослини формують кореневу систему різної потужності. Кореневі системи рослин істотно різняться за будовою, формою, розподілом у ґрунті, вбирною здатністю. Так, за даними Н. А. Качинського, в умовах нечорноземної зони маса кореневої системи вівса досягає 28 % маси надземної частини рослини, конюшини – 69; на чорноземі для кукурудзи – 16, пшениці озимої – 70, люцерни – 166 %.

 

Коренева система не лише поглинає елементи живлення з ґрунту, у ній відбувається синтез органічних сполук (амінокислот, білків), які використовуються самими коренями й частково надходять у надземну частину рослин.

 

У коренях багатьох рослин відкладаються про запас органічні сполуки, утворені в процесі фотосинтезу. За потреби вони повертаються в надземні органи і використовуються для росту рослин.

 

У перерахунку на продукти фотосинтезу корені в середньому виділяють 2-17% органічних речовин (органічні кислоти, амінокислоти, вітаміни, ферменти, полісахариди, фізіологічно активні речовини та ін.), які до них перемішуються із надземних органів рослин. За період вегетації ці виділення разом з відмерлими частинами рослин можуть становити 25–30 і навіть 40–50 % загальної кількості фотосинтезованого вуглецю.

 

До поверхні коренів рослин, елементи живлення надходять за допомогою трьох механізмів: 1) кореневе перехоплення; 2) масовий потік; 3) дифузія.

 

Кореневе перехоплення – у процесі росту корені дотикаються до елементів живлення і поглинають їх. Значення цього механізму неістотне, оскільки у шарі ґрунту 0–30 см корені займають не більш як 1–2 % його об'єму.

 

Масовий потік – корені поглинають з ґрунту воду, а з нею – розчинені елементи живлення. Масовий потік може забезпечувати потребу,наприклад кукурудзи в усіх елементах живлення, крім азоту, фосфору і калію. Нестачу елементів живлення коренева система задовольняє за рахунок дифузії. Насамперед це стосується фосфору, калію і частково азоту.

 

Дифузія – створюється в поживному розчині внаслідок засвоєння елементів живлення кореневою системою рослин. Це спонтанний природний процес. Відстань від кореня, на яку поширюється дифузія, залежить від швидкості дифузії, а вона в свою чергу залежить від типу ґрунту і природи поглинання нею іонів.

 

Вважають, що фосфор і калій засвоюються рослинами переважно внаслідок дифузії, тоді як азот, кальцій і магній – з потоком ґрунтового розчину. Нітрати рухаються в ґрунті швидше, ніж фосфати, і поглинаються інтенсивніше; фосфати поглинаються в радіусі 1 мм від кореня, а нітрати – 10 мм.

 

Існує тісний зв'язок між позакореневим і кореневим живленням рослин.

 

Іноді високі норми добрив не підвищують урожай, а навпаки, знижують його. Причинами цього є:

 

1) підвищення концентрації ґрунтового розчину до токсичної;

 

2) порушення оптимального співвідношення між елементами живлення в ґрунтовому розчині;

 

3) нестача вологи в ґрунті та вуглекислого газу в повітрі;

 

4) зменшення освітленості внаслідок самозатінення (сильний ріст рослин), що знижує інтенсивність процесу фотосинтезу;

 

5) температура ґрунту (за +5-10°С зменшує рухомість та засвоєння N, P, S, Mn, Zn, а висока температура + 25°С і вище – K, Ca, Fe, Cu та B. При рН 4.0-5.5 ґрунту гальмується поглинання у першу чергу Са, S, Mn, K і частково фосфор);6) рН ґрунту (при рН 7.1 і більше, засвоєння мікроелементів таких як В та Zn знижується. Також такі ґрунту знижують поглинання рослиною Cu, Fe, Mn та Mg, це потрібно брати до уваги на Півдні України де більшість ґрунтів лужні);

 

7) антагонізм елементів живлення (надмірна кількість Р зменшує поглинання Fe, Mn, Zn і Cu, а надмірна кількість К зменшує поглинання Mg в більшій мірі і Ca  в меншій мірі, а надмірна кількість Ca знижує поглинання К, Mg, Fe. Це, можна прослідкувати на тих полях, де одночасно проводять вапнування і внесення калійних добрив, тобто внесений калій рослиною засвоюватися не буде; Mg є антагоністом К; надмірна кількість Fe знижує поглинання Zn, а надлишок Zn погіршує доступність Mn, а Мо є антагоністом Cu).

 

В цьому випадку враховуючі дані причини, то позакореневе живлення рослин відіграє важливу роль в розвитку рослин, оскільки не залежить від ряду умов, які зв’язані з ґрунтом.

 

Для вирішення цих питань в компанія Agrosfera пропонує свою лінійку препаратів з регуляторів росту та мікродобрив.

 

  • Для розвитку кореневої системи: при протруєні насіння,або позакоренево (регулятор керенеутворення у рослин Енергія Фреш (0,5-1,0кг/т, га), або мікродобриво з підвищеним вмістом фосфору і регулятором керенеутворення Фосфор Фреш (1-1,5кг/т або на гектар).
  • За тимчасової недоступності або нестачі макро- і мікроелементів в ґрунті: Фосфор Фреш (1-2 кг/га), Універсал Фреш (1-2 кг/га), Калій Фреш (1-2 кг/га), Бор Маджестик (1-2 л/га), Цинк Маджестик (1-3 л/га), Мікс Фреш (0,5-1 кг/га).
  • Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту: за температури < +10°C – Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), Гуміленд Фреш (1-3 л/га), Фреш Калій (1-2 кг/га).
  • Продовження процесу фотосинтезу і збільшення врожайності: Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га), Аміно Фреш (0,5-1 л/га), Цинк Маджестик (0,5-0,75 л/га)
  • Посухостійкість, усунення дефіциту елементів під час дозрівання: Аміно Фреш (0,5-1 л/га),Фреш Калій (1-2 кг/га)
  • Подолання стресу (температура> +25°C), покращення фізіологічних процесів: (Фреш Аміно (0,5-1л/га), Фреш Мікс (0,5-1кг/га), Фреш Флорід (0,2-0,4кг/га).
  • Усунення фітотоксичності після застосування гербіцидів: Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га), або Аміно Фреш (0,5-1 л/га).

 

Майте на увазі, в мікродобривах та регуляторах росту йде збалансований вміст макро і мікроелементів і вони не можуть викликати антагонізм, і їх можна легко ввести в рослину шляхом позакореневого живлення для усунення тих чи інших причин.

ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Перейти на сайт