0 товаров.
0 800 20-42-42 горячая линия и консультации 9:00 - 18:00
выходные дни: суббота - воскресенье
Сравнение:

Секрети мікродобрив та регуляторів росту рослин.

Застосування мікродобрив та регуляторів росту в Україні набуло широкого поширення. А цього року набере свого піку на тлі дорожчання мінеральних добрив. Ринок України представлений широким вибором цих препаратів, але їх ефективність, склад, дешевизна завдяки використанню солей, а не хелатів, бажає кращого. Тому деякі агрономи не довіряють мікродобривам і регуляторам росту.

 

Щоб розвіяти ці сумніви, компанія Agrosfera® має у свої лінійці перевірені часом якісні препарати.

 

Але в першу чергу поговоримо про те, нащо ж нам мікродобрива та регулятори росту.

 

Для підвищення врожайності. Отримання високих врожаїв можливо лише при збалансованому мінеральному живленні. Для цього повинна бути розроблена система застосування добрив. А підвищений винос елементів живлення, пов'язаний з високими врожаями, повинен бути компенсований оптимальними нормами мінеральних добрив та позакореневим підживленням мікродобривами.

 

Для забезпечення рослин необхідними поживними речовинами. Ґрунти України найчастіше бідні мікроелементами, або вони знаходяться в недоступних для рослин формах, або блоковані тими чи іншими факторами (антагонізм макро- і мікроелементів, pH ґрунту, температура).

 

Антагонізм - це коли надлишок одного елемента знижує доступність інших. Так, надлишок азоту дещо знижує доступність P, K, Мg, Mn, Zn, B й Cu. Щодо фосфору, то висока його кількість в ґрунтах блокує катіони Fe, Mn, Zn і Cu. Високий вміст калію значно знижує доступність Mg, B. А от зайва кількість кальцію блокує К, Р, Mg, B, Zn, Fe. Магній антагоніст калію. Надлишок заліза зменшує доступність P, Mn, Mo. Високий вміст цинку знижує поглинання Mn і Cu.

 

Щодо рН ґрунту, то тут також є свої моменти. На кислих ґрунтах (рН від 4,0 до 5,5) гальмується поглинання рослинами Са, S, Mn, K, P та N. На лужних ґрунтах (рН 7,0 і більше) знижується поглинання таких елементів, як Mn, Fe, B, Cu, Zn, а також одного з основних макроелементів – фосфору. Оптимальне значення рН - 6,5 до 7,0, при якому всі поживні елементи є доступними і позитивно впливають на рослини.

 

Температура ґрунту є не менш важливим фактором для доступності елементів через кореневу систему рослині. За температури в зоні кореня нижче +12-14°С, рослина не здатна засвоїти в повному обсязі фосфор. Низька температура ґрунту (+5-10°С) зменшує рухомість та засвоєння не тільки фосфору, а й S, Mn, Zn, а висока температура (+ 25°С і вище) – K, Ca, Fe, Cu та B.

 

Для кращого використання поживних речовин з ґрунту і мінеральних добрив. Тобто, застосування мікродобрив та регуляторів росту позакоренево може дозволити зменшити кількість внесених мінеральних добрив без втрати врожаю завдяки фізіологічному впливу на рослини.

 

Для прискорення фізіологічних процесів. Речовини з мікродобрив і регуляторів росту підтримують метаболізм, входять до складу рослинних гормонів, тому рослини добре накопичують запасні речовини й швидше відновлюються після несприятливих факторів.

 

Для збільшення врожаю і плодоношення. Наприклад, достатня кількість бору в рослинах позитивно впливає на зростання генеративних органів, цвітіння, запліднення й утворення зав'язі.

 

Для стійкості проти вилягання. Мідь бере участь в утворенні лігніну тим самим підвищує стійкість проти вилягання.

 

Для хорошої якості врожаю. Мікроелементи: Cu, Mn, Zn та амінокислоти покращують засвоєння і використання азоту. Тим самим впливають на підвищення вмісту білка в насінні й зерні.

 

Підвищення стійкості до стресових умов. Застосування мікродобрив та фульво- і гумінових кислот восени призводить до підвищення зимостійкості озимих зернових та ріпаку. Калій та бор сприяє накопиченню цукрів, а P, Zn позитивно впливають на утворення кореня та зимостійкості. Сu, К, амінокислоти, полісахариди та цитокініни підвищують посухо- і жаростійкість рослин. Стреси від гербіцидного навантаження нівелюють цитокініни, фульво- і амінокислоти.

 

Для підвищення стійкості до грибкових захворювань. Zn і Mn обмежують ураження картоплі паршею. Cu і K обмежує розвиток фітофторозу картоплі, а на зернових культурах ураження іржею, борошнистою росою, збудниками плямистостей, кореневої й стеблової гнилі.

 

З огляду на це, можна сказати, що мікродобрива компанії Agrosfera®: по перше, збалансовані по вмісту макро та мікроелементів; по друге, мікроелементи знаходяться в хелатній формі, оскільки величина засвоєння листям рослин хелатів становить 95–98%, а от сульфатів 20–30%, тобто, завдяки хелатам, норма їх внесення значно менша. По третє, мають «фішку», тобто поєднанні зі стимуляторами та фітогормонами, які забезпечують не тільки живлення, а й певну стимулюючу дію в критичні фази розвитку рослин.

Лінійка мікродобрив компанії Agrosfera® представлена такими препаратами: Фосфор Фреш®, Калій Фреш®, Універсал Фреш®, Бор та Цинк Маджестик®, в складі яких макроелементи у легкодоступних формах, а мікроелементи – у хелатній. В ролі хелатуючого агента використовується EDTA – найліпший для позакореневого застосування. В порівняні з іншими агентами, EDTA здатне протидіяти розкладанню, і тим самим краще засвоюється рослиною.

 

Фосфор Фреш® - мікродобриво з високим вмістом фосфору (P₂O₅ – 40%,), що необхідний на початку росту культури, коли утворюється коренева система. Але в цей період він буває недоступним через корінь внаслідок низької температури ґрунту (+12-14°С) навіть за його достатньої кількості в ґрунті. Дане добриво містить фосфор у формі дигідрофосфату, що забезпечує повне засвоєння фосфору через листок та посилює ефект коренеутворення. 

 

 

«Фішка» цього препарату - ауксин (індулілмасляна кислота 10 г/кг), гормон стимулюючого коренеутворення у рослин. Ця речовина сприяє швидкому та всебічному наростанню кореневої системи, навіть в складних умовах. Мікродобриво можна застосовувати, як при протруюванні насіння, так і позакоренево.

 

Калій Фреш® – мікродобриво з вмістом калію – 38%. Даний елемент регулює водний режим у рослині, тому він стане у нагоді, як за високих, так і за низьких температур. Критична фаза в споживанні калію культурами (соя, кукурудза, соняшник) збігається з періодом інтенсивного приросту біологічної маси. Дефіцит калію на культурах найбільше проявляється системі No-till. Ефективність даного мікродобрива проявляється в покращенні якісних показників продукції і рекомендується до застосування: на посівах сої в фазу початку наливу бобів в нормі 1,0-1,5 кг/га; на кукурудзі у фазу викидання волоті 1,0-2.0 кг/га; на соняшнику, зірочка - початок цвітіння 1,0-2,0 кг/га.

 

Особливістю даного добрива є фітогормон (гіберелін 10 г/кг). А це фізіологічний ефект - прискорення росту рослин. Він є активатором у рослині утворення насіння, розтягнення клітин, кількості квіток та раннього цвітіння.

 

Універсал Фреш® – препарат з універсальним вмістом (N20P20K20), який варто застосовувати у період інтенсивного росту, коли рослині необхідні, як макро, так і мікроелементи у значних кількостях. В складі даного добрива є стимулятор росту (бурштинова кислота 40 г/кг), яка важлива для розвитку рослин. Перешкоджає накопиченню токсичних речовин, пришвидшує ріст пагонів, культури стають стійкими до хвороб та інших несприятливих умов (посуха, градобій, надмірна волога, низькі температури). Її дія поширюється на весь період вегетації. 

 

Щодо бору, то на ринку України більшість моно бору, тобто він представлений, як один елемент. В цьому випадку Agrosfera® може запропонувати рідке комплексне борне мікродобриво на основі боретаноламіну Бор Маджестик®. У своєму складі добриво містить 11% бору або 150 г/л плюс макроелементи N – 4,8%, P₂O₅ – 2%, K₂O – 4% та мікроелементи: Cu, Fe, Zn,Mn (EDTA), MgO, Mo.

 

 

Препарат варто застосовувати у таких фазах: озимий ріпак (4-6 листків, початок росту стебла, бутонізація), соняшник (3-4 пари листків, зірочка), соя (4-6 трійчастий листок, бутонізація), озима пшениця (вихід колосу). Середня норма 1,0л/га, для озимої пшениці 0,5л/га. 

 

Стосовно цинку, то це важливий елемент для кукурудзи, за його дефіциту зменшується поглинання азоту на 20%, на рослинах можуть не зав'язуватися качани, знижується посухо і жаростійкість, вміст ауксинів, накопичення цукрів та порушується синтез білка. Цинк на кукурудзі варто застосовувати у фазі 4-5 та 7-8 листків. Саме в такі моменти в нагоді стане комплексне добриво в хелатній формі Цинк Маджестик® - (Zn) (EDTA) – 13%, солі гумінових кислот 1% (10 г/л), N – 5%, P2O5 – 2%, K2O – 4% та мікроелементи в нормі 1,0-1,5л/га.

В лінійці Компанії є також регулятори росту рослин: Енергія Фреш®, Флорід Фреш®, Аміно Фреш®, Мікс Фреш®, Ленд та Гуміленд Фреш®. Це синтетичні або природні органічні сполуки, які активно впливають на обмін речовин, регулюють фізіологічні та морфологічні програми росту і розвитку рослин. Під їх дією прискорюється наростання кореневої системи й зеленої маси рослин, а тому вони активніше використовують поживні речовини ґрунту і добрив, підвищуються їх захисні властивості (стійкість до захворювань, високих і низьких температур, засухи, надмірних опадів). 

 

Так, Енергія Фреш® – регулятор росту на основі ауксину (індолілмасляної кислоти 40 г/кг), гормону стимулюючого коренеутворення у рослин. Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту. Стимулює розвиток потужної кореневої системи, що сприяє більш потужному розвитку пагонів і листя. Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин завдяки макро- і мікроелементів. Застосовується на різних культурах, як при протруюванні насіння, так і позакоренево у фазу формування коріння в нормі 0,5-1 кг/га. 

 

Флорід Фреш® – препарат на основі морських водоростей (500 г/кг), багатих на фітогормони (цитокінін), полісахариди (альгінова кислота) та амінокислоти з вмістом макро- та мікроелементів. Під впливом цитокініну гормону «молодості», забезпечується   відростання і ріст пагонів, сповільнюється старіння. Амінокислота нівелює вплив негативних стресових факторів під час вегетації, а полісахариди поліпшують проникнення поживних речовин і води в клітини рослини та сприяють утриманню вологи в ній. Норма застосування невелика 0,2-0,4 кг/га.

 

 

Аміно Фреш® та Мікс Фреш® – препарати з високим вмістом L-амінокислот (150 г/л, кг) для швидкого виведення рослин зі стресових умов (заморозки, низька або висока температура, дефіциту вологи в ґрунті, градобій, пестицидне навантаження). В таких випадках амінокислоти вносять не пізніше ніж через 2 доби з моменту прояву несприятливих умов. Амінокислоти активатори фітогормонів, підвищують фертильність пилку, подовжують життя приймочки маточки та збільшують заплідненість. Наявність у регуляторах росту макро та мікроелементів оптимізує процеси фотосинтезу та азотного обміну Застосовують на всіх культурах протягом вегетації в нормі 0,5-1,0 л, кг/га.

 

C:UsersuserDesktopСтаття Пропозиця Мыкродобрива та регулятори росту 31.01.22Фото 5.jpgГумінові й фульвокислоти представленні у препаратах Гуміленд Фреш® та Ленд Фреш®. Завдяки гуміновим кислотам прискорюється надходження води та поглинання кисню рослинами, підвищується активність ферментів, стимулюються процеси дихання, синтез білків і вуглеводів, А фульвокислоти забезпечують ріст пагонів, а також швидке відновлення їх росту після перенесених стресів. Вони швидко проникають в рослину при листових обробках і легше засвоюються корінням при протруюванні насіння.

 

Щоб досягнути значного ефекту від використання даних препаратів, їх можна поєднувати, зокрема: Фосфор Фреш® в парі з Енергія Фреш® синергічно стимулюють ріст коренів рослин, Калій Фреш® за холодної погоди відмінно діє з фульвокислотами - Ленд Фреш®, а за спекотної – з амінокислотами Аміно Фреш®. А Флорид Фреш® і Енергія Фреш® забезпечують активний старт рослин і ріст молодих коренів.

 

 

 

Олександр Майструк, науковий співробітник з агрономії компанії Agrosfera.  Замовити товар та отримати кваліфіковану консультацію можна за телефоном гарячої лінії:

0 800 20 42 42 або на нашому сайті.

-->
ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Перейти на сайт