0 товаров.
0 800 20-42-42 горячая линия и консультации 9:00 - 18:00
выходные дни: суббота - воскресенье
Сравнение:

Вплив умов навколишнього середовища на доступність елементів живлення

В попередній статті ми розглядали особливості взаємодії макро- і мікроелементів між собою (антагонізм – синергізм) та засвоюваність їх рослиною.

 

Сьогодні продовжимо розглядати інші фактори, які впливають на засвоєння елементів живлення культурою.

 

А саме, температура.

 

Ріст і розвиток рослин залежать від температурного режиму ґрунту. Температура впливає на хід кореневого живлення у рослин. Цей процес відбувається лише тоді, коли температура в шарі ґрунту, де розміщені сисні корені, буде на декілька градусів нижча температура повітря, де розташована надземна частина рослин.

 

Коли температура в зоні кореневої системи нижча за +14°С, рослина не здатна засвоїти в повному обсязі наявні в ґрунтовому розчині поживні елементи (насамперед фосфор, потім азот і меншою мірою калію). Так, при температурі +14°С в зоні життєдіяльності кореневої системи рослина зможе засвоїти лише 20% від наявних у ґрунтовому розчині рухомих форм фосфору. Оптимальна температура для азотного й фосфорного живлення + 23–25 °С, а температура близько 5°С є критичною для надходження всіх елементів живлення у рослини.
 

Д. В. Воробьов (1953 р.) підкреслював, що чим далі на північ, тим більше втрачається перевага суглинистих ґрунтів перед пісками. Суглинисті ґрунти стають холоднішими і тому біднішими.

 

З підвищенням температури різко зростає не лише швидкість усіх біохімічних і хімічних реакцій (в середньому у 2 – 3 рази и на кожні 10°С), але і активність мікрофлори ґрунту, яка інтенсивно мінералізує органічні речовини.

 

При високих температурах (в умовах посухи), коли ґрунтовий розчин практично відсутній, відбувається порушення макроелементного живлення: калій рослиною не засвоюється, порушується метаболізм азоту, накопичується етилен, який призводить до старіння рослин, зумовлюючи незворотні процеси початку гибелі рослин. Так, наприклад: у спекотні періоди за нестачі цинку, що впливає на жаростійкість і доступ фосфору, врожайність кукурудзи зменшується на 40%.

 

Отже, низька температура ґрунту зменшує рухомість та засвоєння азоту, фосфору, сірки, марганцю, цинку, а висока температура – калій, кальцій, залізо, мідь та бор.

 

У різний період вегетації с/г культур Аgrosfera рекомендує використовувати регулятори росту, мікродобрива, які містять необхідні елементи живлення:

 

Є ще один дуже важливий фактор – це кислотність ґрунту. Розглянемо в наступній статті.

-->
ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Перейти на сайт