0 товаров.
0 800 20-42-42 горячая линия и консультации 9:00 - 18:00
выходные дни: суббота - воскресенье
Сравнение:

Живлення основними добривами весною озимих культур

У ранньовесняний період рослини озимих культур відчувають гостру потребу в азоті і добре реагують на його внесення.

 

Традиційно в Україні найбільше використовується аміачна селітра. Це добриво, яке містить амонійну (NН4) та нітратну (NO3) форми азоту у співвідношенні 1:1. Унікальність її в тому, що при застосуванні по мерзлоталому ґрунті на озимих культурах її гранули швидко розчиняються, нітратний азот легко засвоюються вторинною кореневою системою молодих рослин.

 

На сьогодні КАС (карбамідно-аміачна суміш) є важливим азотним добривом. В ньому не міститься вільного аміаку, і тому має технологічні плюси перед іншими азотними добривами. Спершу засвоюється нітратний азот, який неабияк рухливий у ґрунті. Аміачний азот задержується в ґрунті і не вимивається у нижні шари, накопичується в орній товщі і стає доступним для рослин упродовж вегетації (аміачний азот перетворюється у нітратний). Амідна форма в ґрунті трансформується у аміачну, а пізніше в нітратну. Така система засвоєння азоту робить КАС добривом швидкої та довготривалої дії.

 

Перше підживлення озимих зернових аміачною селітрою, як правило, проводять по мерзлоталому ґрунті або на початку відростання рослин (2-й — початок 3-го етапу органогенезу). На розвинених посівах (300-400 стебел/м2) рекомендується вносити N30-40. Якщо посіви зріджені (200-250 рослин на 1 м2) вносять N40-60, а на добре розвинених посівах доза азоту може становити 20-30 кг/га. Також перше підживлення проводиться на всіх площах посіву, незалежно від стану розвитку рослин за умов пізнього відновлення вегетації.

 

Для позакореневого живлення крім аміачної селітри застосовується і КАС. Перше живлення проводять у період весіннього відновлювання вегетації в нормі N30-60, друге – у фазі виходу в трубку – N30.

 

Живлення озимого ріпаку має свої особливості. Для весіннього підживлення ріпаку використовують усі типи азотних добрив, які краще застосовувати у два періоди: 2/3 норми (60–100 кг/га д.р.) по мерзлоталому грунту, а решту – до фази початку росту стебла (40–90 кг/га д.р.). Найкращим добривом для підживлення є аміачна селітра. Важливим елементом для ріпаку є сірка. За відсутності сірки в ґрунтах стручки можуть не формуватись взагалі. Найбільше росте попит у сірці весною, від відновлювання вегетації до завершення цвітіння. У разі нестачі цього елемента швидко діють позакореневі підживлення, сульфатом магнію в дозі 5-8 кг/га, а також внесення 100-150 кг/га сульфату амонію по мерзлоталому ґрунті.

 

Озима пшениця ефективно реагує на внесення мікродобрив. За комплексного внесення макро- і мікроелементів, коефіцієнт використання азоту підвищується на 25–30% і при цьому коефіцієнт використання макроскладових зростає в 2,5 рази, а мікроскладових – у десятки разів.

 

Для забезпечення посівів озимих поживними речовинами компанія Agrosfera пропонує спеціалізовані мікродобрива у фазі кущення Фосфор Фреш (1,0-2,0 кг/га) або в суміші з стимулятором росту Енергія Фреш (0,5-1,0 кг/га) у фазі виходу в трубку Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га) або в суміші з Мікс Фреш (0,5-1,0 кг/га) або Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га).

 

 
ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Перейти на сайт